45302085 Tanı ve Tedavi Planlaması

TDK büyük sözlük;

Ø Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanımlama, teşhis

Ø Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü muayene bulgularına dayandırılarak hastalığın niteliğinin ortaya konması, diagnoz

 

İyi bir tedavi planlamasının ilk koşulu doğru tanıdır. Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi, özellikle buna bağlıdır.