45302087 Radyografik Kalite

Dental yapıların radyograflarında, uygun ölçülerde densite, kontrast, detay keskinliği
ile minimum büyüme (magnifikasyon) ve distorsiyonlu filmler elde edilmek istenir.
Ancak bu koşulları taşıyan radyograflarla en iyi diagnostik bilgi elde edilir. Densite,
kontrast ve detay, radyografik kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerdir.