45302089 Radyografilerde Görülen Artifaktlar

Radyografiler üzerinde görülen hatalardır.
Bunlar 4 grup altında incelenebilir.
1. Fabrikasyon hatası.
a) Filme ait hatalar.
b) Paketlemeye bağlı hatalar.
2. Teknik uygulamaya bağlı hatalar.
3. Karanlık odadaki uygulamaya bağlı hatalar.
4. Banyo işlemi sırasındaki hatalar.