45302093 Çürük Radyolojisi

Çürük, popülasyonun % 95’ini etkileyen sık karşılaşılan bir enfeksiyondur. Bakteriyel mikrorganizmalar Streptococcus mutans, Lactobasillus casei, Actinomyces viscosus’dur. Bakteri plaklarında konsantre bir şekilde bulunur.

Çürüğün başlangıç lezyonu plağın altında opak beyaz veya kahverengi nokta olarak görülür. Mine yüzeyi sertliğini kaybettiğinde bakteri mineye penetre olur ve mikroskobik kavite gelişir. Tedavi edilmediğinde çürükler mineye, dentine ve sonunda pulpaya ilerler ve tüm diş tahrip olur.

Herhangi bir diş yüzeyinde orta derecede ilerlemiş çürük uygun expoz ile intra-oral radyografta gösterilebilir. Çünkü çürük, dişin demineralizasyonuna neden olur.