45302095 Periodontal Radyoloji

Periodonsiyumun en yaygın hastalıkları gingivitis ve periodontitistir.  Her ikisi de enfeksiyonun sonucudur, ancak gingivitis marginal gingivada sınırlıdır, periodontitiste ise alveoler kemik kaybı da söz konusudur. Periodontal hastalığın değerlendirilmesinde radyograflar, anamnez ve klinik muayene bulgularını (inspeksiyon, palpasyon, cep derinliği ölçümleri, gingival index, mobilite, yapışık dişetinin miktarı...)    tamamlayıcı rol oynarlar.   

Periodontal hastalık değerlendirmesinde radyograflar tek başına yeterli değildir. Mutlaka klinik muayene   bulguları ile birlikte göz önünde tutulmalıdır.