45302115 Sistemik Hastalıklar ve Diş Hekimliği Uygulamaları

Sistemik hastalıkların diş hekimliğinde tanı ve tedavi planlamasındaki önemi
vurgulanır. Bu amaçla da hipertansiyonun görülme oranı, hastaların farkındalığı ve diş
hekimliği açısından önemi anlatılır.
Fokal enfeksiyonun ne olduğu, vücudumuzda nelere yol açabileceği, ağız içindeki
fokal enfeksiyon odakları ve diş hekimliği açısından önemi ile birlikte antibiyotik
profilaksisinin öneminden bahsedilir.
Kalp hastalıkları, akut romatizmal ateş, romatoid artrit, epilepsi anlatılarak diş
hekimliği açısından önemi ve yapılması gereken işlemler anlatılır.