45302123 Yumuşak doku lezyonlarında tanı ve yöntemleri

A.    Gelişimsel, Kalıtımsal Beyaz Lezyonlar

  1. Lökodem 
  2. White Sponge Nevus
  3. Herediter Selim İntraepitelyal keratoz

B.    Enfektif olmayan stomatitler

a.       Aftöz Stomatitler

                                          i.    Minör aft

                                                            ii.      Majör aft

                                                          iii.       Herpetiform ülserasyonlar

                                                          iv.      Bednar aftları

                                                             v.      Behçet hastalığının oral ülserleri

                                                          vi.      Reiter sendromunun oral ülserleri

                                                        vii.      Crohn hastalığının oral ülserleri

b.      Eritema Multiforme

                                                              i.      Steven-Johnson sendromu 

                                                            ii.      Toksik epidermal nekroliz (Lyell hastalığı)

c.       Pemfigus Vulgaris

d.       Müköz membran pemfigoidi

e.       Lupus eritematozus

f.        Wegener Granulomatozu

g.       Oral mukozanın travmatik ve kimyasal yaralanmaları

h.      İlaç nedenli oral lezyonlar

i.        Allerjik stomatitler

C.    Enfektif stomatitler

1.    Virüs enfeksiyonları

a.       Herpetik Stomatitler

                                                                          i.      Primer herpes simpleks enfeksiyonu

                                                                        ii.      Sekonder herpes simpleks enfeksiyonu

                                                                      iii.      Herpes Zoster enfeksiyonu

b.      Herpangina (Coxsackie)

c.       Enfeksiyöz Mononükleoz (Epstein-Barr)

d.      El, ayak, ağız hastalığı (Coxsackie A)

e.       Papillom (HPV)

f.        Fokal Epitalyal Hiperplazi (Morbus Heck) (HPV)

g.       Condilloma Accumulatum (Veneral wart)

h.      Verruca Vulgaris (Verruca, Siğil, Wart) (HPV)

2.    Mantar hastalıkları

a.       Kandidiazis

b.      Aktinomikozis

3.    HIV – ilişkili oral ülserasyonlar

4.    Sistemik hastalıkların oral bulguları

                         a.   Tbc,

                         b.   Sifiliz,

                         c.   Gonore,

                         d.   Çocukluk hastalıkları (Measles, Smallpox, Chickenpox)

D.    Beyaz mukozal lezyonlar (benign, kronik)

  1. Firiksiyonel keratozis
  2. Yanak-dudak ısırma
  3. Deri grefti
  4. Skar dokusu
  5. Ksantoma
  6. Nikotin stomatitisi
  7. Liken planus

E.    Premalign lezyonlar

  1. Lökoplaki

b.      Eritroplaki

c.       Bowen hastalığı

d.      Oral submukoz Fibrozis

F.    Oral Mukoza Kanserleri

a.       Karsinoma İnsitu (İntraepiteliyal Karsinom)

b.      Karsinoma

c.       Verrüköz karsinoma

d.      Metastatik karsinoma

G.    Dil hastalıkları

H.    Oral mukozanın pigmentasyonları

İ.     Oral mukozanın benign büyümeleri