Beden eğitimi ve spor kavramı ile tanımlarının belirlenmesi, Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin tarihi gelişimi, Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin genel eğitimin önemli bir parçası olduğu, Antrenörlük alanı, Beden eğitimi ve spor alanındaki istihdam olanakları, Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin genel sağlık üzerine olan etkileri, beden eğitimi ve spor öğretmenliği antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon liderliği mesleklerinin tanıtımı, beden eğitimi ve sporun genel sorunlarının bilinmesi ve tartışılmasıdır.