101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri

Bu dersin amacı  radyasyon dedeksiyon ölçüm yöntemleri, radyasyon enstrümantasyonu konusunda temel prensipleri öğrenilecek. Medikal Fizik ve Sağlık Fiziği ile radyonüklit metrolojisi alanlarında radyasyon ölçüm  cihazları kullanımı konusunda öğrencilere deneyim kazandırılacak.  Gaz sayaçları, sintilasyon sayaçları , yarıiletken dedektörler, plastik sintilatörler ve radyasyon enstrumantasyon komponentleri hakkında detaylı bilgiler sağlanacaktır.

Eğitimci: Haluk Yücel