45302113 Radyasyon fiziği, Röntgen Tüpü, X Işınlarının elde edilmesi

•1800’lü yıllarda değişik ülkelerdeki fizikçiler elektrik ve manyetik kuvvetler üzerine detaylı çalışmalar yaptılar
•Bu çalışmalardan çıkan en önemli sonuç;

   elektrik ve manyetik güçlerin ilişkili olduğudur

   

  Hareket eden elektrik şarjı manyetik alanı etkilerken hareket eden manyetik alan da elektrik şarjını etkiler

   Ørsted, 1820 senesinde  üniversitede vereceği ders için hazırlanırken, kullandığı pilden çıkan elektrik akımının yakında bulunan bir pusula göstergesini hareket ettirdiğini gördü ve hareket eden elektrik akımının manyetik kuvvet yarattığını ortaya koydu

•İngiliz bilim adamı Micheal Faraday ise 1831 senesinde manyetik alanın elektrik akımı yaratabileceğini ortaya koymuştur
•Faraday, 15 sene sonra ise elektromanyetizm ve ışık arasında da ilişki olduğunu ortaya koymuştur
•Yoğun manyetizm polarize ışığı da etkiler
•Faraday, ayrıca kuvvet alanları kavramından bahsetmiştir