45302121 Çene kemiklerinin lezyonlarında tanı ve görüntüleme

Kemik displazileri: Normal kemiğin, anormal kemik veya sement içeren fibröz doku halini aldığı durumları ifade eder.

Bu lezyonların tümörlerden ayırt edilmesi gerekir, çünkü; tedavileri çok farklıdır.

Fibroosseoz lezyon terimi histopatolojik bir kavramdır ve çeşitli kemik diplazileri, neoplazmlar ile birlikte diğer kemik lezyonlarını içermektedir.