101511 Retrospektif Dozimetri

Dersin Amacı

Dersin amacı termal ve optik uyarımlı lüminesans yöntemleri ile nükleer kaza veya yağış sonrası  geriye dönük dozimetre, yaş tayini ve de  çevre araştırmalarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edecek öğrencilere kuramsal bilgileri vermektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersi ve onun uygulamaları olan 101512 dersini alan ögrenciler,  luminesans yöntemi ile arkeolojik yaş tayini, koruma amacı ile ışınlanmış gıdalarda radyasyon doz tayini veya rutin bireysel doz ölçümleri yapan TAEK gibi araştırma ve eğitim kurumlarında ileri araştırmalar yapacak düzeye erişecektir.

İşlenen Konular :

  1. Katılarda yapısal bozukluklara bağlı lüminesans oluşum mekanizması,
  2. Enerji bandı ve sınırlandırılmış enerji seviyeleri, elektron tuzakları ve yeniden bağlanma merkezleri,
  3. Termal ve optik uyarımlı lüminesans mekanizmaları, enerji doz bağımlılığı,
  4. Sıfırlama mekanizmaları, Işıma eğrileri ve analizi,
  5. Birinci ve çok dereceli kinetik tuzak parametrelerinin saptanması,
  6. Tunellenme ve termal olmayan yollarla solma,
  7. Tuzakların oluşum mekanizmaları ve tuzak parametrelerinin saptanması metotları,
  8. Uyarım kontrol mekanizmalar,
  9. Işık ölçüm sistemi, (Fotoçoğaltıcı ve tek foton sayıcısı)
  10. Yerel ışınlanma sistemi  (Beta ve foton kaynakları ile ölçümleme ), uygulama alanları ve limitleri.