45302099 İletişim ve radyoloji kliniği yönetimi

Diş hekimliği uygulamalarında, yararlı bilgiler sağlayacağı ve tedavi planlamasında etkili olacağı düşüncesiyle radyografik incelemelere başvurur. Genellikle hastadan elde edilen hikaye ve klinik bulgulardan dolayı radyolojik inceleme gerekli ve önemli bir işlem olarak ortaya çıkar. Klinik bulgular, radyografik incelemenin seçiminde etkili olmakla birlikte, radyografik işlemlerin ideal olması, elde edilen radyografların yeterli bilgi verebilmesi ve onların iyi yorumlanabilmesi de şüphesiz çok önemli faktörlerdir. Dental radyolojide sıklıkla kullanılan konvansiyonel tekniklerin yanı sıra dijital intraoral-ekstraoral radyografi teknikleri, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason, bilgisayarlı tomografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi gibi çeşitli ileri teknikler de kullanılmaktadır.

Radyoloji kliniklerinin yönetilmesinde yasal ve etik sorumluluklar direk olarak radyasyondan korunma ile ilişkilidir. Diagnostik radyolojide, gerekli koruyucu önlemler alındığı takdirde hastaya ait radyasyon riski günlük yaşamda karşılaşılan risklerin yanında düşük kalmasına rağmen, Diş hekimi veya teknisyenin maruz kaldığı radyasyon risklerini minimum seviye indirebilmek için radyasyondan korunma kurallarının etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Radyolojik işlemlerin güvenli ve yasal bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için dental Radyolojiye ait kanun, yönetmelik ve regülasyonların sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.