1. Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevlerini açıklayabilecektir.
2. Sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretiminin yeri ve önemini tartışır.
3 Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimini eğitim sistemi içindeki yerini tartışır.
4Görsel sanatlar öğretimi dersinin öğrenme alanlarının neler olduğunu açıklayabilecektir.

5 Görsel sanatlar öğretimi dersinin öğrenme alanlarına ilişkin etkinlik düzenleyebilecektir.