Ölçme ve Değerlendirme (Ergül Demir)

Bu ders, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde lisans ve yüksek lisans programlarına yöneliktir. Dersin amacı, öğrencilere;

- Ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili genel kültür kazandırmak,

- Ölçme ve değerlendirme ile ilişkileri çerçevesinde, istatistik ve bilimsel metodolojiye yönelik temel bilgi ve becerileri hatırlatmak,

- Eğitim alanında ölçme ve değerlendirmeye yönelik küçük çaplı uygulamalar yapabilme becerisi kazandırmaktır.

Eğitimci: Ergül Demir