ANR341 - Voleybol (I) Antrenörlük Eğitimi özel Alan Teknik ve Taktik Eğitimi

Ankara Üniversitesi | Bologna Bilgi Sistemi

Bu derste, Voleybol sporunun temel teknik ve taktik uygulamaları ile tanımı, tarihi gelişimi ve kurallarının, bir başkasına nasıl öğretileceğinin bilinmesi ile okul ve yerel kulüplerde takım oluşturma ve yönetme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, temel voleybol teknik ve taktik uygulamalarının öğretimi, spor öğretiminde uygulanan öğretim yöntemleri ve uygulamaları dikkate alınarak incelenecek ve uygulanacaktır.

Eğitimci: Hakan Sunay