Bu ders kapsamında Türkiye’nin jeolojik yapısı, Jeomorfolojik özellikleri, İklim özellikleri, Akarsu, Göl ve Denizleri, Toprakları, oluşum koşulları, özellikleri ve korunması, Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, Doğal hayvan toplulukları ve Türkiye’de etkili olan doğal afetler ele alınmaktadır.