56904017 Mezenkimal Kök Hücre

Mezenkimal kök hücre hakkında bilgi sahibi olma ve bu konuda literatür tarama yapabilme.