MZE303 Rehberlik

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim sistemi içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kazanımlar

Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

  • Rehberliğin tanımını ve tarihçesini öğrenme, eğitimdeki yerini ve önemini kavrayabilme.
  • Her eğitim kademesinde öğretmenin PDR hizmetlerindeki rolünü ve önemini bilme.
  • Eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin amacını ve bu alanlarda yapılacak hizmetleri açıklayabilme.
  • Bireyi tanıma tekniklerinin neler olduğunu ve nasıl uygulandığını bilme.
  • Etkili görüşme becerilerini bilme.
  • PDR programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenin görevlerini ve önemini bilme.
  • PDR hizmetlerinin örgütlenme şemasını bilme.
Eğitimci: Gökhan Atik