45302119 radyografik raporlama

Radyolojik inceleme, hasta anamnezi ve klinik muayenesinin önemli bir tamamlayıcısı olarak, tanı ve tedavi planlaması sürecinde diş hekimleri tarafından kullanılır ve hastalıkların varlığı, boyutu, seyri, tedavinin etkinliği gibi birçok konuda bu sürece katkıda bulunur.