AET114 ENERJİ KAYNAKLARI VE DÖNÜŞTÜRME SİSTEMLERİ


Enerji Nedir. Nasıl Yayılır. Enerji Türleri (Güneş, Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı vb.,,Rüzgar Enerjisi, Hidro Enerji, Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga Enerjileri)) Enerji Dönüşümü ve Verim Kavramı, Yanma Temelli Teknolojiler Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler

Eğitimci: Kenan ÖZEL