İletişim kavramına giriş, protokoller. Modem, çoklayıcı (multiplexer), iletişim kurallarının dönüştürülmesi, seri ve paralel veri giriş / çıkış ara yüzler (interface), veri hattı iletişim kuralları, hata tanıma ve düzeltme, veri akış denetimi, iletişim amacıyla kullanılan işlem birimleri.

Yedi seviyeli ISO-OSI modeli, orta tabaka işlemleri, ALOHA ve LAN protokolleri, IEEE 802.2 ve Ethernet. Veri bağlantısı, hata bulma ve düzeltme protokolleri. Ağ tabakaları, transfer katmanları. Internet, Internet içyapısı ve Internet araçları. Ağ planlama, Ethernet ve alternatifleri. WAN protokolleri.