BLM332 Veri İletişimi ve Ağlar (3 - 2 - 4 - 6)

Veri iletişimi ve ağlar gibi geniş alan hakkında genel bakış oluşturulacaktır.  Öğrencilerin veri iletişimi ve ağ hakkında genel kavramları, protokolleri, OSI ve TCP/IP gibi mimarileri tartışması sağlanacaktır. Dersin uygulama kısmında teorik konular CİSCO laboratuarında pekiştirilecektir.

Eğitimci: REFİK SAMET