Bu derste Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’yle başlayan süreçte modern toplumsal kurumları ve sorunları, modern yaşamın ortaya çıkardığı yeni tip etkileşimleri somut ve eleştirel biçimde inceleyen, kendisi de modernliğin bir ürünü olan sosyolojinin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları öğrencilere tanıtılarak modern toplumda toplumsal olgular ve ilişkiler incelenecek, modern toplumun son iki yüzyıldır geçirdiği dönüşümler ve 21. yüzyılda kazanacağı yeni boyutlar da ders boyunca tartışılacaktır.