SBKY207, Yönetim Bilimi

Bu ders günümüzdeki yönetsel yapıları ve onların değişimini incelemenin araçlarını sunmaktadır. Bu çerçevede ders, yönetim biliminin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği ana başlıklar halinde ve ilgili başlıklara ilişkin okuma listesi ile birlikte aşağıdadır. Öğrenciler, ilk derste dağıtılacak olan izlencede yer alan bütün okumalardan ve sınıf içindeki tartışmalardan sorumludur.

Eğitimci: Can Umut Çiner