Mühendislik, Fen veya Nükleer Bilimler alanındaki lisans programındaki öğrencilerin nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının önemini, nükleer madde karakterizasyonu, nükleer tesis ve nükleer madde güvenlik denetimi ve nükleer emniyet kavramlarını öğretmektir.

 Öğrencilerin, nükleer emniyet kültürü edinmeleri ve radyolojik sistemler, nükleer teknolojiler, nükleer madde  tespiti, dedeksiyonu ve ölçüm sistemlerinin tanıtımına yönelik  bilgiler verilecektir.  Laboratuvarda tüketilmiş uranyum,  doğal uranyum  ve düşük zenginlikteki uranyum malzemelerin karakterizasyonu için deneyler yapılacaktır. Ulusal  ve küresel nükleer emniyet rejimi, olası nükleer tehditlerin doğru tespiti ve nükleer tesis veya nükleer madde güvenlik denetimi konusuna IAEA ile işbirliğinin önemi  ve  uzun dönemde ülkemizin barışçıl nükleer programların devamlılığı için nükleer emniyet anlayışını güçlendirecek farkındalık geliştirmektir.