Hermeneutik,Vico, F.A. Wolf, Schleiemacher, Friedrich Ast, Hegel, Dilthey, Hiedegger, Gadamer, Hümanizm ve Aydınlanmada Tarih Kavramı, Tarihselcilik ve Tarihsicilik