Tarih Teorileri Tanım ve Kavramlar- Fukuyama-Tarihin belirleyicisi olarak coğrafya-Tarihin belirleyicisi olarak ulusların karakterleri-Uygarlıkların grameri- Tarihte bireyin rolü-Annales tarih okulu-İbn Haldun ve tarih teorisi- Hegel va tarih-Marksist tarih anlayışı-Nietzche ve tarih üzerine-  Fukuyama ve tarihin sonu tezi-Huntington ve Medeniyetlerin çatışması tezi-Oryantalizm

Tarih felsefesine ilişkin bilgi vermek ve dünya tarihine yönelik kuramları irdelemek.