Kutsal Kitap –Metodoloji, Tevrat’ta Kadın’ın Yaratılışı,  Tevrat’ta Aile*-kadın, İncillerde Kadın, Kadın’ı Anlama Metodoloji, Kuran’da İnsanın yaratılışı, Kuran’da Kadın-Tematik I, Kur’an Karı Koca İlişkileri, Kur’an-Boşanma, Kuran Kadın, Kur’an’da Kadın Erkek Eşitliği

Kutsal metinlerde kadınla ilgili bilgileri edinilmesi