Sismik nedir? Karada ve denizde sismik ölçü alınması, sismik alıcılar (Jeofon, hidrofon), Sismik lokasyon haritaları, sismik kesitlerin yorumlanması (Fayların, sedimantolojik modelin, hidrokarbonların belirlenmesi), sismik stratigrafik yorum prensipleri