1. Ders: İlkçağ, Ortaçağ Felsefesi ve Modern Felsefe  (Bir perspektif)

2. Ders: Rönesans Felsefesi I

3. Ders: Rönesans Felsefesi II

4. Ders: 17. yy Felsefesi ve Descartes

5. Ders: Descartes ve Kartezyen Felsefe

6. Ders: Spinoza

7. Ders: Leibniz

8. Ders: Aydınlanma Felsefesi

9. Ders: Emprisizm; Locke

10. Ders: Emprisizm; Hume ve Berkeley

11. Ders: Kant (Bilgi Anlayışı)

12. Ders: Kant’ın Ahlak ve Estetik Anlayışı

13. Ders: İdealizm; Fichte, Schelling Hegel Felsefesi