Bu ders bir yandan duyguların sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde nasıl araştırma konusu haline geldiğini, öte yandan da duygular ile cinsiyetin ekonomik, kültürel ve siyasi düzlemde kesişim alanlarını incelemeyi amaçlıyor.Ders boyunca teorik ekollerin duygular konusuna farklı yaklaşımları ele alınacak. Buna ek olarak, siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlere ve edebi/sanatsal ürünlere odaklanarak, piyasa, devlet, aile, toplumsal hareketler, siyasi söylemler ile aşk, utanç, suçluluk duygusu, ve öfke gibi farklı duyguları birlikte analiz eden çalışmalar incelenecek.