AOÖ402 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Dersin Dönemi             : 2017-2018 Öğretim Yılı, Bahar Dönemi

Öğretim Üyesi             : Doç.Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN

Oda No                        : 5115 (İlköğretim Bölümü katı)

Derse devam:

Derste olmama, derse gecikme ya da dersten erken ayrılma dersi takip etme açısından sorun oluşturmaktadır. Bir dönemde 3 hafta derse katılmama –zorunlu durumlarda- kabul edilebilmektedir (derse gecikme ve dersten erken ayrılma dahil). Dersle ilgili devamsızlığı takip etmek her öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğretim üyesi, sadece dönem sonunda devamsızlıktan kalma durumunda olan (devamsızlığı 3 haftayı geçmiş olan) öğrencilerle ilgili duyuru yapar.

Ödevler:

Ödevler, öğretim üyesinin belirttiği tarihlerde teslim edilecektir. Öğretim üyesinin onayı olmadan gecikmiş olan ödevler kabul edilmeyecektir. Eğer ödev tesliminde gecikme kabul edilmişse, teslim tarihini geçen her gün için ödevden puan düşürülecektir.

Öğretim üyesi ders içeriğinde, gerekli olduğu takdirde, değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Değerlendirme             :    Vize: 100/40          Final: 100/60  (70 puan dönem sonu ödevi + 30 puan  

                                                                                                 dönem içinde istenen çalışmalar)

 

Konular

Tarih

Ödev

Ders Tanıtımı, Giriş

12.02.2018

 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Çocuğun Yaşamındaki Yeri

19.02.2018

Makale okuma

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri, Okul Öncesi Eğitimin Evrensel İlkeleri / İlköğretim ve Temel Özellikleri

26.02.2018

 

İlköğretimin Amaçları ve Genel İlkeleri, Okul Öncesi ve İlköğretim Programlarının Genel Özellikleri ve Karşılaştırılması

05.03.2018

 

Okul Öncesi Eğitim Programlarında İlköğretime Hazırlık,

İlköğretim Programları (Türkçe)

12.03.2018

Makale okuma

İlköğretim Programları (Hayat Bilgisi, Matematik)

19.03.2018

Makale okuma

26 Mart – 01 Nisan 2018 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları

Okula Hazır Bulunuşluğun Tanımı ve Hazır Bulunuşluğu Etkileyen Faktörler, İlköğretime Hazırlığın Boyutları (Fiziksel, Sosyal, Duygusal, Bilişsel, Dil, Öz Bakım Becerileri)

02.04.2018

Makale okuma

İlköğretime Hazırlığın Boyutları (Fiziksel, Sosyal, Duygusal, Bilişsel, Dil, Öz Bakım Becerileri)

09.04.2018

Makale okuma

Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Etkinlikleri

16.04.2018

Etkinlik çalışması

Resmi tatil

23.04.2018

 

Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Etkinlikleri

30.04.2018

Etkinlik çalışması

Okul Öncesinde Dil ve Okuryazarlık Eğitimi

07.05.2018

 

Okul Öncesinde Okuma-Yazma Becerilerinin Gelişimi ile İlgili Etkinlikler

14.05.2018

Makale okuma / Etkinlik çalışması

İlköğretime Hazır Bulunuşluğun Değerlendirilmesi

21.05.2018

 

26 Mayıs – 13 Haziran 2018 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları

 

Dönem sonu ödevi

 

 

 

Kaynaklar:

  • Alisinanoğlu, F. (edt.) (2013). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Oktay, Ayla (edt.) (2013). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • MEB (2017). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı.

http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326

  • MEB (2017). Matematik dersi öğretim programı.

http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

  • MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı.

http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=332