Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği zorunlu ders olarak Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans düzeyde açılan bu ders 12 haftalık yüz yüze verilen ders, 1 arasınav ve 1 hafta da Final sunumlarından oluşur.

Dersin içeriği; Bilgi, bilim, araştırma ve teknoloji kavramları, Bilimsel araştırmanın bileşenleri, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Etik ilkeler, Araştırmada Bilimsel Yöntemler (Nitel ve Nicel), Araştırmanın projesi ve rapor hazırlama, Laboratuvar güvenliği konularını içerir. Bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel ve nicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağını kapsar. Nicel araştırmaların dayandığı deneylerin nasıl tasarlanacağı ve bu tasarımlara göre gerçekleştirilen deney sonuçlarının Design Expert paket programı kullanılarak nasıl analiz edileceğini konu alır.