Bu ders kapsamında şu konular ele alınacaktır: Yaşamboyu ve yaşamgenişliğinde öğrenmenin bir bileşeni olarak formal, non formal ve informal yetişkin eğitimi, kapsamı, yetişkinlerin genel özellikleri, yetişkinlerin öğrenme özellikleri, yetişkin eğitimi program planlamanın ilkeleri, öğretim ilkeleri, katılma engelleri, Türkiye’de yetişkin eğitimi uygulamaları, ana-baba eğitimi ilkeleri ve yöntemleri