BLM364 Otomata Teorisi (3 - 0 - 3 - 5)

BLM364 Otomata Teorisi
Otomata ve düzenli diller, sonlu durum (finite state) makinalar. Düzenli diller ve aşağı bastırmalı (push down) otomata. İçerikten bağımsız (context-free) diller ve gramerler. Normal yapısal gramerler. Kararsızlık ve çözümsüzlük. Turing makinaları ve problem çözümünde kullanımı.

Eğitimci: İman Askerbeyli