Bu derste,hukuksal işlemler, uluslararası hukukun mekansal kuralları, ardıl olma, diplomasi ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları, kuvvet kullanma ve silahlı çatışmalar hukuku anlatılmaktadır.