Kimya mühendisliği kavramı, çalışma alanları, geleceği, ders programı
ve laboratuarların tanıtılması, mühendis, üretim, girdi (hammadde) ve
ürün gibi temel kavramlar ile mühendislikte etik kavramının
anlaşılması ve proses akım şemaları ile Kimya sanayiinden çeşitli
örneklerin sunulması, verilen bir konuda kaynak araştırması
yapılabilmesi, teknik rapor hazırlanması ve sözlü sunum yapılabilmesi
amaçlanmaktadır.