Bu derste İslam Felsefisinin sistematik bir tarzda problemleri ele alaınacaktır.

İslam felsefesi tarihinde Bilgi,varlık,metafizik problemler,Kindi, Farabi, İbn Sina ,Gazali  ve İbn Rüşd'ün temel eserlerinden seçme metinler okunacaktır.