SBK224 TÜRK KAMU YÖNETİMİ SEZEN

Derste, önce, yönetim ve kamu yönetimi kavramları irdelenerek, kamu yönetimi disiplininin tarihsel gelişme durakları üzerinde durulacaktır. Kamu yönetimi devlet olgusundan bağımsız değerlendirilemeyeceğinden ikinci aşamada, kamu yönetimi ile devletin ekonomik-toplumsal-politik biçimlenmesi arasındaki ilişki kurulacaktır. Üçüncü aşamada Türkiye’de kamu yönetiminin örgütlenmesi, işlevler, işleyiş ve yeniden yapılanma bağlamında incelenecektir. Dersin sonul hedefi, Türkiye’de kamu yönetiminin yapılanmasına ilişkin temel bilgilerin kazandırılarak, bu somut yapı ile ekonomik, politik, toplumsal ulusal ve uluslararası politikaların ilişkisinin kurulmasıdır.

Eğitimci: Seriye Sezen