Türk dış politikası dersi, Türkiye’nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki dış politika teorisi ve pratiğinin değişim geçirdiği dönemlerini tespit etmeyi ve her bir dönemi ayrıntılarıyla ele almaktadır. Bu derste, Türkiye’nin içinde yer aldığı uluslararası sistem ve dolayısıyla uluslararası gelişmeler ile bölgesel etkenler bağlamında Türk dış politikasının geçirdiği temel değişimlere odaklanılmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin girdiği ittifaklar sistemi, uluslararası sistemdeki aktörlerle ve komşularıyla yaşadığı temel dış politika sorunları ile karar alma süreçleri de ele alınacak konular arasındadır.