Sağlığın korunması,yükseltilmesi ve sağlıkla ilgili bazı temel kavramları kavramayı içerir.