Ders klasik hadis usulü literatürüne odaklanmaktadır. Bu bağlamda hadis usulü edebiyatı üzerinden hadis ilmi içerisinde geliştirilmiş olan ve hem hadisin naklinde, hem de hadisin sahih ve sakim olanını ayırmada kullanılan klasik yöntem ve terimler işlenmektedir.