Dersin amacı öğrencilerin temel veri yapılarının tasarımı, analizi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahip olmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, veri yapılarının sınıflandırılması, algoritmaya giriş ve karmaşıklık analizi, listeler,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınlar gibi temel veri yapıları ve türevleri, önemli sıralama algoritmalarının analizi, dinamik bellek ayırımı kullanarak program yazma konularına vurgu yapılmaktadır ve ödevler ile bu konularda pratik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.