GZE106 Bilgisayar II

Bilgisayar destekli eğitim (BDE) ile ilgili temel kavramları, BDE’nin öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları bilmek. Eğitimde teknoloji kullanımında uygulama yöntemlerini ve bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları bilmek. Ders yazılımlarının değerlendirilmesini ve seçimini yapabilmek. Uzaktan eğitim uygulamalarını ve veri tabanı uygulamalarını kullanabilmek. Bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkilerinden haberdar olmak ve önleyebilmek.

Eğitimci: Deniz Atal