Kutsal Kitaplarda Barış Eğitimi dersinin ilk haftalarında Barış eğitiminin ne olduğu ve bu konuda Türkiye'de yapılmış olan çalışmalar tanıtılacaktır. Daha sonraki haftalarda ise kronolojik öncelikler çerçevesinde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam kutsal metinleri incelenecektir. Bu inceleme esnasında Bireysel Barış ,Aile içi barış ve Toplumsal Barış alt başlıkları çerçevesinde konu ele alınacaktır.