101527 Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları I (3.0.3)

C Bilgisayar kodunun temel bilgilerini öğretmek, Nümerik Analiz tekniklerini bir probleme tam olarak uygulamak. Programlamaya ilişkin  uygulamalarda bulunmak.  Monte Carlo similasyon tekniği ile madde içersinde veya insan fantomlarında  x ve gama ışınları ile alfa ve beta parçacıklarının takibini yaparak alınan dozları hesaplayabilmek.

Eğitimci: Niyazi Meriç