Biyoyakıtlar dersi; biyodizel, biyoetanol, biyohidrojen, metan ve mikrobiyel yakıt hücreleri gibi alternatif enerji türlerinin üretimi için gerekli hammadde ve üretim yöntemlerinin anlatımını konu alır. Biyoyakıt çeşitliliği ve potansiyel kullanım alanları hakkında kapsamlı bilgi vererek, biyoyakıtların, çevre, ekonomi, sürdürülebilirlik ve temiz enerji bakımından özelliklerini ve fosil yakıtlara üstünlüklerini inceler.