Bu ders kapsamında günümüzün güncel yer araştırma yöntemlerinden biri olan yüzey dalgalarının jeoteknik mühendisliğindeki kullanım alanlarını, veri toplama, veri analizi ve yorumlaması uygulamalı olarak işlenmektedir.