Bu dersin amacı,  başta banka olmak üzere finansal sistem içerisindeki diğer mali kuruluşları tanıtmaktır. Bu ders kapsamında,  finansal sisteme ilişkin genel bir bakış açısı verirken, finansal piyasalar, finansal aracılar ve finansal araçlar incelenecektir. Bu çerçevede, finansal sistem, finansal sistemde faaliyet gösteren aktörler ve paranın finansal sistem içerisindeki yeri tartışılacaktır.