DOLGU MADDELERİNİN PULPAYA ETKİLERİ

Pulpa reaksiyonlarının başlaması ve kaybolması:

1-Akut safha:

uLökosit infiltrasyonu
uOdontoblastların kaybı
uAbse oluşumu
uPulpitis

2-İyileşme safhası:

 

uOdontoblastların rejenerasyonu
uTamir dentini oluşumu

Eğitimci: Berkan Çelikten